Miljöpolicy för Matbox.nu


Vår ambition är att vår verksamhet ska vara så skonsam mot miljön som möjligt.

Vi strävar efter att vara miljömedvetna och att hela tiden vidta åtgärder för ständig förbättring.


Våra kunder ska ges förutsättningar så att det gör att miljön kommer till sån liten skada som möjligt.

Tillsammans verkar vi för en hållbar utveckling och framtid.


För att uppfylla vår ambition så vidtar vi dessa åtgärder:

– Retursystem på våra matboxar som vi diska och återanvänder.

– Producera mer mat som är klimat smart

– Minska vattenförbrukningen

– Använda miljömärkta produkter i den mån det går.

– Samla in returförpackningar, papper mm.

– Källsortera vårt avfall

– Informera kunderna om vårt miljöarbete

– Personalen utbildas i miljöfrågor

– Öka mängden ekologiska och rättvisemärkta produkter enligt lista. Livsmedelsmärkningar.

– Följa gällande lagstiftning

– Hålla oss uppdaterade om vad som gäller för miljöarbete i vår kommun